Ergonomique Wiki

Wat zijn Aerosolen?

De definitie in de wetenschap: Aerosolen zijn kleine stof- of vloeistofdeeltjes die in de lucht zweven. In de huidige pandemie gaat het bij aerosolen al gauw over Corona. Dat komt doordat de meest voorname wijze van besmetting met het virus geschiedt via aerosolen, het is een “hot issue”. De website van het RIVM geeft veel informatie over de verspreiding van virusdeeltjes en verricht doorlopend onderzoek.

Met betrekking tot aerosolen kan worden geconcludeerd dat we ernaar moeten streven om zo weinig mogelijk potentieel geïnfecteerde druppels binnen te krijgen. Als eerste oplossing is afstand houden een effectieve maatregel. Met name de zwaardere druppels komen eenvoudigweg niet ver genoeg voordat de zwaartekracht ze naar beneden trekt.

Een tweede maatregel is ventilatie. Door open ramen en verse lucht gaan de aerosolen mee met de luchtstromen, naar buiten of in het luchtbehandelingssysteem. Druppels blijven zo niet in de lucht hangen en worden uit de ruimte verwijderd. De aangevoerde lucht is bovendien aerosolvrij, waardoor de ruimte continu minder aerosolen bevat die het virus dragen. Nadeel van deze methode is dat de aangevoerde lucht niet altijd fijne eigenschappen bezit. Denk aan de temperatuur, waarbij het bijvoorbeeld in de winter niet wenselijk is ijskoude lucht in de werkruimte te voeren. Ook de kwaliteit van de “verse” lucht is niet altijd goed: pollen zijn vervelend voor hooikoortspatiënten en luchtvervuiling van verkeer of industrie is zeer ongezond.

Een oplossing die bijdraagt aan minder aerosolen is een luchtreiniger. Aerosolen worden door de luchtreiniger met HEPA filter uit de lucht gehaald en onschadelijk gemaakt. Door op strategische plaatsen de lucht met een luchtreiniger te filteren kan de kans op besmetting met aerosolen aanzienlijk verminderd worden. Let wel, dat het 100% aerosolvrij maken van een ruimte waarin gewerkt, geleefd of gerecreëerd wordt niet mogelijk is. Het draait allemaal om het (aanzienlijk) verminderen van de kans om besmet te raken.

 Lees op de website van het RIVM meer over ventilatie en luchtreiniging.